Välj en sida

Med den nya Stockholmsskatten kommer Region Stockholm gå från att betala 1 miljard till totalt 3,6 miljarder årligen. Pengar som behövs för vården och kollektivtrafiken för stockholmsregionens invånare.

”I Malmö kommun har anställt en skateboardsamordnare på gatukontoret, som ska göra staden mer skateboardvänligt. Med jobbet kommer en budget på 2,5 miljoner kronor, detta samtidigt som Malmö tar emot 5,7 miljarder kronor i utjämningsbidrag.


Malmö stad har lagt en halv miljon av sina invånares pengar på att man ska kunna lyssna till Malmös ”ljudidentitet”,
med inspelningar från miljöer som badhuset och biblioteket, med motiveringen att ljudet
kommer att göra deras kommunikation tydligare.

Regeringen måste stoppa straffskatten på Stockholm

 

Stockholm är värst drabbat i landet av den rådande coronapandemin. Ändå väljer Regeringen att straffbeskatta Region Stockholm genom att 3,6 miljarder av Stockholmsregionens pengar ska gå till andra kommuner. Vi begär nu att regeringen pausar den utökade kostnadsutjämningen för regionen, så att Stockholms skattepengar går till Stockholms sjukvård för att komma i kapp efter pandemin.

Malmö stad har även anställt 200 kommunikatörer, där bara lönekostnaden uppgår till 350 000 kronor om dagen, eller 125 miljoner kronor per år. Detta motsvarar ungefär lika många kommunikatörer som tre gånger större Stockholm och i relation till antalet invånare är de 50 procent fler än i Göteborg.

Region Stockholm

Med den nya Stockholmsskatten kommer Region Stockholm gå från att betala 1 miljard till totalt 3,6 miljarder årligen. Pengar som behövs för vården och kollektivtrafiken för stockholmsregionens invånare.
3,6 miljarder motsvarar 5140 sjuksköterskor eller kostnaden för att driva södertälje sjukhus i 2,5 år eller ca. 150 vårdcentraler vilket är tre fjärdedelar av regionens vårdcentraler. Detta slår brett mot alla regionens invånare, inte minst i tider av Covid-19 pandemin..

Tio kommuner drabbas utöver det regionala av kommunal utjämningsskatt. För exempelvis en tvåbarnsfamilj i Danderyd motsvarar det totalt 80 664 kronor om året i utjämningsskatt. 

Alla familjer i hela Stockholms län kommer betala åtminstone 6 000 kr per år i utjämningsskatt. För över hälften av alla familjer i länet handlar det om mer än 24 000 kr per år.  

Corona slår extra hårt mot Region Stockholm!
Stora kostnader i kombination med intäktsbortfall i kollektivtrafiken beräknas i år 2020 kosta Regionen minst 6,7 miljarder kronor. Till detta kommer också fallande skatteintäkter till följd av den djupa ekonomiska krisen. Om inte om staten uppfyller sitt löfte om full kompensation till alla regioner för våra covid-19-kostnader. Region Stockholm hemställer därför till Regeringen om att ändringarna i den kommunala kostnadsutjämningen skjuts upp genom att införandebidraget förlängs på 2020 års nivå till åtminstone 2023 då den ekonomiska konjunkturen väntas ha stabiliserats eller att staten under denna period på annat sätt medfinansierar Region Stockholms avgift till den kommunala kostnadsutjämningen.

 

 

”Malmö kommun får 5,7 miljarder kronor i skatteutjämning.
Har råd att anställa skejtsamordnare.

Arkiv & Fakta

Stockholm vill pausa pengar till glesbygden

Region Stockholm vill slippa betala ut pengar till andra delar av landet på grund av coronakrisen. Huvudstadsregionen kräver nu att staten i stället står för stockholmarnas betalningar i utjämningssystemet. Kravet skickas till regeringen på onsdagen och är signerat...

läs mer

”Goda belägg för att utjämningen är skadlig”

Att alla kommunerges förutsättningar att lyckas samtidigt som de har ekonomiska drivkrafter att ta tag i de problem som finns borde ligga i allas intresse, oberoende av politisk färg. Att som Koliev påstå att utjämningssystemet inte har någon betydelse är att göra...

läs mer

”Utjämningssystemet slår mot arbetslinjen”

Det är en ohållbar utveckling för kommunerna att det inte lönar sig att medborgarna arbetar, skriver ett flertal moderata kommunalpolitiker. Regeringens förslag till förändringar av kostnadsutjämningssystemet är ute på remiss. Bland våra kommuner finns det både...

läs mer

”Utjämningssystemet har påverkat Stockholmsbudget”

Efter att styret i Stockholm stad redovisat sin budget på förmiddagen så var det dags för den politiska majoriteten i Region Stockholm att presentera sina budgetförslag på eftermiddagen. Den största nyheten, som släpptes redan på morgonen, är att...

läs mer

Kommunalråden: Omfördela via staten, inte kommunerna

Regeringen vill reformera det kommunala kostnadsutjämningssystemet för att öka omfördelningen från storstadskommuner till glesbygd. Totalt kommer ytterligare 1,8 miljarder kronor att omfördelas från 1 januari nästa år om riksdagen röstar för förslaget. Omkring 1,6...

läs mer

Så fungerar det kommunala utjämningssystemet

I Sverige finns något som kallas för det kommunala utjämningssystemet. Det har funnits sedan 1966 och går ut på att omfördela resurser mellan stat, kommuner och regioner. I grunden är detta någonting bra. Skillnaderna i förutsättningar mellan landets kommuner och...

läs mer