Välj en sida

Statsministern föreslår att utjämningssystemet förändras så att glesbefolkade kommuner får mer pengar av andra kommuner. Lennart Kalderén (M) i Salem upprörs av förslaget: ”Det är botten”.

Lennart Kalderén är kommunstyrelsens ordförande i Salem. Han ogillar Stefan Löfvens (S) förslag om förändringar i det kommunala utjämningssystemet starkt:

– Det är botten. Skulle bli ett hårt slag mot vår ekonomi, säger Lennart Kalderén.

Han menar att Löfvens förslag innebär att Salems kommun skulle bidra med närmare 4 miljoner till – i utjämningssyfte.

– Det motsvarar sex lärartjänster för oss.

”Ska pengar gå från ställen där folk flyttar in?”

Vidare anser han att 90 procent av skillnaderna mellan Sveriges kommuner redan utjämnas i det nuvarande systemet.

Håller du inte med statsministern om att läget är tufft för många glest befolkade kommuner?

– Samhällsutvecklingen är ju sådan. Glesbygden har ju problem med avfolkning. Men storstadsregionerna har sina ekonomiska utmaningar; nya förskolor till exempel. Frågan är om pengar ska gå från ställen där folk flyttar in till ställen där de flyttar ut?, säger Lennart Kalderén.

Nej kommunstyrelsens ordförande i Salem ser en annan lösning på problemet.

– Glesbygdskommuner borde samarbeta mer för att minska sina kostnader anser jag, säger han.