Välj en sida

Det finns kommuner som får betala 109 kronor till utjämningssystemet för varje hundralapp i skatt man får in när invånarna går från arbetslöshet till egen försörjning. Det är ett mycket allvarligt systemfel, skriver fem riksdagsledamöter från Moderaterna.

DEBATT. I mars 1976 publicerades en satirisk saga av Astrid Lindgren med namnet ”Pomperipossa i Monismanien”. Anledningen till artikeln, som fick stora konsekvenser för den socialdemokratiska regeringen, var att Astrid Lindgren upptäckt att hon tvingades betala 102 procent i skatt. Dåvarande finansminister Gunnar Sträng förnekade att det var möjligt att betala så mycket i skatt. Sagan bidrog emellertid till Socialdemokraternas valförlust det året och dagen efter Astrid Lindgrens död 2002 erkände Göran Persson att hon haft rätt.

Nyligen beslutade regeringen att lägga en proposition i enlighet med utredningen om ändringar i kostnadsutjämningen och att den ska genomföras redan 1 januari 2020. Det finns en lång rad allvarliga invändningar mot att genomföra förslaget redan om fyra månader. Många kommuner och regioner har redan tagit beslut om budget för 2020 eller är mitt uppe i processen. 

Regeringen tvingar igenom ett hafsverk

Regeringsbeslutet är så illa förberett att det inte finns tabeller och statistik över utfallet framtaget, trots den korta tid som återstår. Statistiska centralbyrån ansåg redan i sitt remissvar till den bakomliggande utredningen att ett genomförande på rättssäkert sätt tidigast kan ske år 2021. Även Sveriges Kommuner och landsting är kritiskt och menar att ett genomförande måste skjutas fram. Ändå väljer regeringen att tvinga fram ett genomförande av detta hafsverk och får uppenbarligen stöd av V, C och L.

Pomperipossa-effekter negligeras

Men det finns också andra tunga invändningar som visar att regeringen inte agerar seriöst kring den viktiga frågan om utjämning mellan kommuner och mellan regioner. Det råder bred politisk enighet om att utjämning är bra och nödvändig. Skillnaderna i förutsättningar är särskilt inom kommunsektorn mycket stora. I detta läge väljer regeringen att skapa konflikter genom att ställa storstadsområden mot glesbygd och norr mot söder. Och framför allt har man helt negligerat de pomperipossa-effekter som redan finns inbyggda i utjämningsystemet och som skadar den tillväxt och utveckling som gynnar hela Sverige.

109 kronor per hundralapp

Det finns kommuner som får betala 109 kronor till utjämningssystemet för varje hundralapp i skatt man får in när invånarna går från arbetslöshet till egen försörjning. Det är inte bara att betrakta som en skönhetsfläck, det är ett mycket allvarligt systemfel. När man ser över ett system borde det ju vara prioritet nummer ett att säkerställa att tillväxt alltid lönar sig. Det har man inte gjort. Istället har man ändrat i systemets parametrar så att nya pomperipossa-effekter uppstår.

Regeringar har vid två tillfällen ingått omfattande överenskommelser om byggande av bostäder och infrastruktur. Stockholms- och Sverigeöverenskommelserna går ut på att staten medfinansierar kollektivtrafik mot att regionens kommuner bygger ett mycket stort antal bostäder. I kostnadsutjämningen finns fram till nu en parameter i sjukvårdsdelen som handlar om andel boende i flerfamiljshus, vid en större andel så kompenseras man för detta i utjämningssystemet. Denna parameter föreslår nu regeringen ska avskaffas. Det innebär att när bostäder i flerfamiljshus byggs i Stockholmsregionen enligt överenskommelse med staten, förlorar Region Stockholm pengar till den sjukvård som ett stadigt ökande antal invånare har behov av. Skatteutjämningssystemet har således utvecklats till den osannolika kombinationen av Ebberöds bank och Pomperipossa. Så kan vi inte ha det.

Borde vara statens uppgift

En ny utredning som ser över systemets alla tre delar borde omgående tillsättas med uppdraget att uppmuntra tillväxt och dessutom överväga om det inte borde vara statens ansvar att via egen kassa utjämna för opåverkbara högre kostnader i kommuner och regioner.

Av Kristina Axén Olin
Beatrice Ask
Kjell Jansson
Arin Karapet 
Maria Stockhaus
Moderata riksdagsledamöter från Stockholms stad och län