Välj en sida

Region Stockholm är den region som drabbats hårdast av Corona-pandemin, med många insjuknade och med uppskjuten övrig vård. Samtidigt är Stockholm den enda av Sveriges regioner som netto betalar en avgift till kostnadsutjämningssystemet och som regeringen nu utökar, från drygt en miljard kronor 2019 till närmare 3,6 miljarder kronor år 2023. Vi kräver nu, genom en hemställan till regeringen en paus för kostnadsutvecklingen för Stockholm i utjämningssystemet så att våra skattemedel får gå till det som de är ämnade för, nämligen vård och kollektivtrafik i Stockholmsregionen.

Pengarna behövs för att komma tillrätta med vårdskulden

Coronapandemin fortsätter att påverka samhället i stort och stora kostnader har uppstått till följd av omställningen. De pengar Region Stockholm ska betala extra till utjämningssystemet behövs för att tackla de utmaningar och den växande vårdskulden pandemin inneburit. Vi säger därför nej till regeringens kostnadsutjämning och ber att regeringens ska stoppa kostnadsökningarna för Stockholmsregionen fram till år 2023.

Stockholm hårt drabbat

Stockholm är värst drabbat i landet av den rådande coronapandemin. I en kris som denna ska inte ansvaret för att utjämna skatteskillnaderna i landet ligga på skattebetalarna i Stockholmsregionen, det måste ligga på staten. Vi hemställer därför hos regeringen att pausa den utökade kostnadsutjämningen för regionen, så att vårdens pengar kan fortsätta gå till vård och för att vi ska komma ikapp med den vård som ställts in under våren.

Stockholm påverkar resten av landet

Coronapandemins utbredning kommer ha effekter på Region Stockholm och hela landet under flera år framöver. Ändå väljer Regeringen att straffbeskatta Region Stockholm. Pengarna vi betalar till andra kommuner i utjämning räcker till 5140 sjuksköterskor i Stockholm under ett år, 360 ambulanser ett dygn året runt eller 2,5 Södertälje sjukhus. Vi skulle kunna öppna 150 nya vårdcentraler i stället för den skatt vi nu tvingas vi nu betala till andra delar av landet. Vi hemställer därför till regeringen om att pausa förändringarna i kostnadsutjämningen, så att vårdens pengar fortsatt kan gå till vård och kollektivtrafik i Stockholms län.

Läs om hemställan här

Läs artikel från TT här