Välj en sida

Solna har sagt sitt om förslaget på en ny modell för kommunal skatteutjämning – där rika kommuner ger till fattiga. Moderaterna passar samtidigt på att ge en rejäl känga till förslaget, som partiet menar innebär att Solna bekostar resten av kommunsverige. Socialdemokraterna kallar kritiken populistisk.
Pehr Granfalk

Förslaget skulle innebära att Solna får betala ytterligare cirka 16 miljoner kronor årligen utöver den knappa miljard man betalar i dag i utjämningssystemet. Fortsätter kostnadsutvecklingen för utjämningen i samma takt beräknas Solna om tio år betala cirka 2 miljarder årligen – det enligt beräkningar som stadsledningsförvaltningen har gjort och lyfter fram i sitt yttrande till förslaget.

Nu har samtliga partier i kommunstyrelsen i Solna ställt sig bakom yttrandet, som delvis är kritiskt mot förslaget. I yttrandet lyfts bland annat fram att det nya förslaget inte är en modell som skapar tillräckligt med morötter för tillväxt, ökad sysselsättningar och effektiviseringar.

– Det är orättfärdigt att solnaborna finansierar så stor del av andra kommuners verksamhet. De borde i stället lära av våra goda exempel kring hur man får ut människor i arbete och på så sätt förbättrar sina ekonomier. Mer av solnabornas skattepengar löser inte problemen utan cementerar istället dåliga arbetssätt när de tillåts köra på som vanligt och gå back, säger kommunstyrelsens ordförande Pehr Granfalk (M) i ett pressmeddelande.

Många ska tycka till

Förslaget om nytt skatteutjämningssystem kan troligtvis träda i kraft först 2021 och är just nu ute på remiss. Solna är en av 338 kommuner, landsting och andra instanser som fram till på fredag har möjlighet att säga sitt och lämna svar till Finansdepartementet.

– Nu gäller för alla partier att stå upp mot regeringen i detta och visa att man står på solnabornas sida. Alla inser att vi inte kan bekosta resten av kommunsverige utan att solnabornas välfärd drabbas, säger Pehr Granfalk (M).

”Kritiken ekar tomt”

Socialdemokraterna ställde sig precis som övriga partier i kommunstyrelsen bakom förvaltningens yttrande, men kallar Moderaternas kritik för populistisk.

– Moderaterna vill göra politik av det här, men utjämningssystemet är nödvändigt, skillnaderna är väldigt stora i Sverige, säger Arne Öberg (S), oppositionsråd och andre vice ordförande i kommunstyrelsen.

– Tjänstemännen pekar på ett antal aspekter som de vill att utredaren tittar vidare på. Vi har ingenting att invända mot att man vänder och vrider på förslaget för att få ett så bra system som möjligt. Moderaternas kritik ekar tomt när man tittar på de konkreta förändringar som de vill göra i utjämningssystemet, säger Sara Kukka-Salam (S), oppositionsråd och ledamot i kommunstyrelsen.