Välj en sida

I Sverige finns något som kallas för det kommunala utjämningssystemet. Det har funnits sedan 1966 och går ut på att omfördela resurser mellan stat, kommuner och regioner. I grunden är detta någonting bra. Skillnaderna i förutsättningar mellan landets kommuner och regioner är stora. Det är självklart att avfolkning och stora avstånd kostar. Men det gör en kraftig befolkningstillväxt och bostadsbrist också.

Med den nya Stockholmsskatten kommer Region Stockholm gå från att betala 1 miljard till totalt 3,6 miljarder årligen. Pengar som behövs för vården och kollektivtrafiken för stockholmsregionens invånare.
3,6 miljarder motsvarar 5140 sjuksköterskor eller kostnaden för att driva södertälje sjukhus i 2,5 år eller ca. 150 vårdcentraler vilket är tre fjärdedelar av regionens vårdcentraler. Detta slår brett mot alla regionens invånare, inte minst i tider av Covid-19 pandemin.

Tio kommuner drabbas utöver det regionala av kommunal utjämningsskatt. För exempelvis en tvåbarnsfamilj i Danderyd motsvarar det totalt 80 664 kronor om året i utjämningsskatt. 

Alla familjer i hela Stockholms län kommer betala åtminstone 6 000 kr per år i utjämningsskatt. För över hälften av alla familjer i länet handlar det om mer än 24 000 kr per år.  

Corona slår extra hårt mot Region Stockholm!
Stora kostnader i kombination med intäktsbortfall i kollektivtrafiken beräknas i år 2020 kosta Regionen minst 6,7 miljarder kronor. Till detta kommer också fallande skatteintäkter till följd av den djupa ekonomiska krisen. Om inte om staten uppfyller sitt löfte om full kompensation till alla regioner för våra covid-19-kostnader. Region Stockholm hemställer därför till Regeringen om att ändringarna i den kommunala kostnadsutjämningen skjuts upp genom att införandebidraget förlängs på 2020 års nivå till åtminstone 2023 då den ekonomiska konjunkturen väntas ha stabiliserats eller att staten under denna period på annat sätt medfinansierar Region Stockholms avgift till den kommunala kostnadsutjämningen.

Läs om hemställan här