Välj en sida

I Sverige finns något som kallas för det kommunala utjämningssystemet. Det har funnits sedan 1966 och går ut på att omfördela resurser mellan stat, kommuner och regioner. I grunden är detta någonting bra. Skillnaderna i förutsättningar mellan landets kommuner och regioner är stora. Det är självklart att avfolkning och stora avstånd kostar. Men det gör en kraftig befolkningstillväxt och bostadsbrist också.

Nu vill regeringen göra om utjämningssystemet för att många kommuner och regioner går med förlust runt om i landet. En stor del av notan landar på Region Stockholm och tio stockholmskommuner.

Region Stockholm väntas växa med 50 procent till 2050, från 2,3 miljoner till 3,4 invånare. Det innebär en stor ekonomisk ansträngning att bygga ut tunnelbanor, bussar och båtar. Liksom att bygga ut sjukvården för att möta en växande befolknings behov och behålla våra höga tillgänglighet i sjukvården. I ett sådant läge vore det bättre om regeringen kunde hitta finansiering till stad och land utan att ta viktig sjukvård och kollektivtrafik från stockholmarna. Det saknas inte pengar i statskassan, men man väljer att prioritera friår och nattåg till Europa istället.